HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Bygg & Miljöteknik AB
Byggtema Tätningsmetoder
Carlsson & Stahre AB
Corvara Skadeservice, flera orter
Dipart Entreprenad AB
Eskilstuna Byggfog AB
Fogentreprenören i Vintrie AB
AB Fogspecialisten
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Mellansvensk Industrisanering AB, flera orter
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Relita, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Roos Alltjänst AB
Sand & Vattenbläst AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Testab Fog & Sanering AB
UFS Upplands Företagsservice AB
Uppsala Fog AB
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Fogentreprenören i Vintrie AB *

Fogentreprenören i Vintrie AB
Pyrusgatan 7
212 32 MALMÖ

Tel: 040-15 20 90
Fax: 040-36 78 78

Kontaktpersoner:

Kent Hag
Mobil 0733-210 243
E-post: kent@byggfog.com

Björn Påmark
Mobil: 0733-210 240
E-post: bjorn@byggfog.com


Fogentreprenören har sedan företagsstarten 1984 arbetat med elastisk fogtätning, fogrenoveringar samt brandtätning. När man 1996 drog igång med undersökningar och arbetet med PCB-sanering var det ett naturligt steg för oss att med vår erfarenhet och väl fungerande organisation även kunna erbjuda
tjänsterna provtagning, PCB-sanering, och återfogning.

Idag är vi med våra 24 medarbetare Skånes största fogtätning och PCB-saneringsföretag. Några av våra uppdragsgivare är MKB, HSB, Riksbyggen och
Skanska.

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum