HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
24 september 2014
Kurs "PCB på ÅVC"
Kurs om PCB där personal på återvinningscentraler kan lära sig hitta och hantera avfall med PCB som kan dyka upp på återvinningscentraler.
Hämta inbjudan med program och anmälningsblankett.
Samma kurs erbjuds också som internkurs. Kontakta Gunilla Bernevi Rex.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum