HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sanering
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Rapportering
Fastighetsägarens dokumentation
Rivning
Markåtgärder
Sanering

Information om sanering av

Var uppmärksam på att även andra material kan innehålla PCB, i en lägre halt men ändå över gränsen för farligt avfall. De kan ha kontaminerats av t ex angränsande PCB-haltiga golv- och fogmassor, och kan också behöva saneras. Dessa material bör också ha undersökts vid inventeringen. Läs mer om kontaminerade material.

Samt

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum