HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Utbildning
Utbildning - PCB-sanering
Utbildning - PCB-inventering
Miljökonsultgruppens utbildningar
Utbildning

Kurser anordnas i PCB-inventering och sanering av fogmassor med PCB.

Om utbildning i PCB-sanering
Det finns ett antal företag som utbildar i PCB-sanering. Några av dessa har tillsammans med Miljökonsultgruppen tagit fram riktlinjer för utbildningens omfattning och innehåll. I diskussionen om riktlinjerna deltog också Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och miljöförvaltningarna i Stockholm och Göteborg.

För utbildning i PCB-sanering rekommenderar vi att företag anlitas som åtar sig att utbilda enligt riktlinjerna.

Se Utbildning - PCB-sanering nedan.

Läs mer om

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum