HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Allmänt om inventering

PCB-förordningen (2007:19) ställer tydliga krav på att fogmassor och golvmassor måste inventeras.
PCB-förordningen innehåller också krav på märkning av isolerrutor och utrustning med kondensatorer som innehåller PCB, vilket innebär att även sådana ska inventeras. Läs mer under rubrikerna Isolerrutor respektive Kondensatorer, samt Etiketter


Bygg- och fastighetssektorn har också sedan 1998 ett åtagande, genom Kretsloppsrådet, som innebär inventering av vilka mängder av PCB som finns i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer i byggnader. Fastighetsägarna ansvarar för detta.

PCB i byggnader kan finnas i

  • fogmassor
  • vissa golvmassor
  • förseglingsmassa isolerrutor
  • kondensatorer till lysrör, tvättmaskiner, oljebrännare m m

Läs om inventering under följande rubriker

Se bildexempel på var fogmassor kan finnas under rubriken Fogmassor > Bildexempel

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum