HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Enligt förordningen (2007:19) om PCB m m ska vi inventera och sanera PCB i de byggnader eller anläggningar som är uppförda eller renoverade 1956 – 1973. All inventering skulle varit klar den 30 juni 2008 och saneringen den 30 juni 2016.

Allmänt om inventering

PCB i byggnader kan finnas i

  • fogmassor
  • vissa golvmassor
  • förseglingsmassa isolerrutor
  • kondensatorer till lysrör, tvättmaskiner, oljebrännare m m
PCB-förordningen ställer tydliga krav på att fogmassor och golvmassor måste inventeras. PCB-förordningen innehåller också krav på märkning av isolerrutor och utrustning med kondensatorer som innehåller PCB, vilket innebär att även sådana ska inventeras. Fastighetsägarna ansvarar för detta.

 

Läs om inventering under följande rubriker

Se bildexempel på var fogmassor kan finnas under rubriken Fogmassor > Bildexempel

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum