HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
PCB i mark
Frågor om PCB i mark
PCB i mark

Vi har en bakgrundsnivå av PCB i marken, men i mark nedanför fasader som innehåller eller har innehållit PCB-haltig fogmassa är PCB-halterna högre. Däremot ligger de normalt inte så högt att den förorenade jorden skulle klassas som farligt avfall om den schaktades bort.

Naturvårdsverket (NV) har riktvärden för halter av föroreningar för känslig markanvändning (KM), som avser mark till exempel vid bostadshus, och för mindre känslig markanvändning (MKM). Riktvärdena har tagits fram med tanke på hur vi kan exponeras för PCB genom att äta bladgrönsaker eller genom att barn stoppar i sig jord från den förorenade platsen. Riktvärdet är en rekommendation och inte en juridiskt bindande nivå. (Riktvärdet för KM, summa 7 PCB = 0,008 mg/kg TS).

Provtagning av mark
Vi har förstått efter kontakt med några konsulter, att det är ovanligt att prover tas på mark i samband med inventering eller efter sanering. Miljökontoret kan begära provtagning och riskbedömning för att man ska kunna bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga.

Läs på sanerapcb om förslag till markåtgärder efter fogsanering.
Läs också om provtagning.
Miljösamverkan Skånes handläggarstöd, senast uppdaterat 7 feb 2012, hittar du på Miljösamverkan Skånes webbplats. Du kan söka på Projekt > Avslutade projekt > 2010 - 2011 > PCB.
Naturvårdsverket har information om mark förorenad med PCB. Sök på PCB i mark.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum