HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Företag att anlita

Här hittar du företag som erbjuder tjänster med anknytning till PCB. 

Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare

Annonsera på sanerapcb.nu

Om ossMiljökonsultgruppen arbetar med information om PCB i byggnader, bland annat på denna webbplats.
Läs mer och hitta våra kontaktuppgifter.


Kommentar till bilden
Finns på denna sida.

          

Nytt om PCB


Läs senaste nyheterna nedan.
Läs fler 
Nyheter


2017-12-11
Uppdaterad glaslista från Planglasföreningen
Listan över isolerrutor med respektive utan PCB har uppdaterats av Svensk Planglasförening den 11 april 2017. Hämta listan här.

2017-12-08
Uppdaterad information om klorparaffiner:
Skyddsåtgärder bör vidtas vid sanering av klorparaffiner (se fråga 16)
Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter, t ex som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. Om man fått veta att fogmassor eller plastmattor som ska tas bort innehåller klorparaffiner bör skyddsåtgärder vidtas.  
Läs mer (Fråga 16).

2017-11-21
Asbest i gammalt fönsterkitt
Den som inventerar och söker fogmassa med PCB kan också hitta fönsterkitt som måste saneras. Där finns inte PCB som tillsats men det kan innehålla asbest. Regeln är att där fönster kan antas vara kittade före 1982 ska asbestprov tas innan arbete utförs på fönstret. Läs mer.
Läs om fönsterkitt på Glasbranschföreningens webbplats, där du också hittar länkar till mer info.

2017-10-24
PCB-handboken
Boken säljs nu genom Svensk Byggtjänst, www.byggtjanst.se, sök på "PCB-handbok". Boken kostar 375 kr + moms.

2017-09-21
Avfallet ska till Fortum
Fortum Waste Solutions AB heter nu företaget i Kumla(tidigare SAKAB) som tar emot PCB-avfallet för destruktion. Vår webbplats är nu uppdaterad med rätt information. Här finns deras kundservice.       
                 

Bild från en av våra inventeringskurser 2013 På bilden är kursledarna Bengt Gustafsson, femte från vänster, och Gunilla Bernevi Rex, tredje från höger.
             

Hjälpmedel

Blanketter
Letar du efter blanketter och dokument om sanering?
Läs mer


AF-texter
Ta del av förslag till AF-texter för upphandling av PCB-sanering av fogmassor.
Läs mer

Fler hjälpmedel
Är du intresserad av fler hjälpmedel för ditt arbete med PCB-relaterade frågor?
Läs mer


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum