HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Blanketter, litteratur och andra hjälpmedel

Miljökonsultgruppen presenterar hjälpmedel för inventering, sanering och rivning

Krav på saneringen och kontroll av genomförandet
Sanerare ska arbeta med en bra metod och bör ha utbildning i PCB-sanering
.
Fastighetsägare rekommenderas att anlita entreprenörer som deltagit i utbildning för sanering enligt anvisningar i ”Handledning för fogentreprenörer. Sanera PCB-haltiga fogar”. Denna kan beställas från Fog- och Brandskyddsföretagens kansli, Johan Olofsson, tel 070-308 99 46. Miljökonsultgruppen rekommenderar att alla som ska delta i saneringsarbetet har utbildning i sanering enligt anvisningarna i denna handledning eller enligt sanerings- och skyddsmetoder som beskrivs i Miljökonsultgruppens PCB-handbok, som kan köpas från Svensk Byggtjänst.

Sådan utbildning genomförs av Fog & Brandskyddsföretagen och av BFB, Branschorganisationen för Byggnadsberedning, i samarbete med Miljökonsultgruppen i Stockholm. Se även sidan Utbildning - PCB-sanering.


Som tillägg till handledningen enligt ovan finns 
”Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor” utgiven av Riv- och Saneringsentreprenörerna 2006. Branschrekommendationen kan laddas ner här.
På samma sida finns för nedladdning den rapport som ligger som bakgrund till branschrekommendationen.


Se även sidan Krav på sanerare.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum