HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
24 oktober 2014
Kurs om sanering för miljöinspektörer och konsulter
Den 10 december hålls en kurs i Göteborg om sanering av fogmassor med PCB, inriktad på miljöinspektörer och konsulter. Kursen håll i samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborg.
Hämta inbjudan och anmälningsblankett.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum