HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
11 oktober 2023
Nytt gränsvärde i POPs-förordningen för SCCP
Vi har reviderat vår information om klorparaffiner beroende på det nya gränsvärdet för SCCP (kortkedjiga klorparaffiner) som är 1 500 mg/kg. Vid den halten krävs destruktion eller irreversibel omvandling. 
Läs mer.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum