HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
3 februari 2009
Ny utgåva av PCB-handboken
Först publicerad 2008-10-13,  uppdaterad 2009-02-03

Miljökonsultgruppen i Stockholm har tagit fram en ny version av handboken ”Inventera och sanera PCB” i samarbete med SABO och Fastighetsägarna. Inventering och sanering av PCB beskrivs i handboken. Ett nytt förslag till AF-texter för upphandling av saneringsentreprenader finns också. Samma AF-texter finns att ladda ner från denna webbplats (under rubriken Hjälpmedel).

Handboken är tänkt som ett stöd för fastighetsägare i arbetet med att identifiera och byta ut byggmaterial som kan sprida PCB till omgivningen. Den ger en samlad bild av problemet med PCB i byggnader och kan även fungera som informationskälla för konsulter, entreprenörer och tillsynsmyndigheter.

Läs mer och beställ handboken från
Läs på SABOs webbplats också om en enkät till SABOs medlemsföretagen om hur långt de kommit med inventering och sanering.

Läs på SABOs webbplats också om en enkät till SABOs medlemsföretagen om hur långt de kommit med inventering och sanering.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum