HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
16 maj 2006
Broschyr till fastighetsägare från Miljöförvaltningen i Stockholm
Miljöförvaltningen i Stockholm har tagit fram en broschyr riktad till fastighetsägare med information om PCB i byggprodukter och uppmaning att inventera och sanera PCB i fog- och golvmassor.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum