HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Utbildning
Utbildning - PCB-sanering
Utbildning - PCB-inventering
Miljökonsultgruppens utbildningar
Utbildning - PCB-inventering

Miljökonsultgruppens halvdagskurser i PCB-inventering
Läs om Miljökonsultgruppens inventeringsutbildning.


Inventering av PCB ingår som ett kortare avsnitt i saneringsutbildningen
Enligt riktlinjerna för utbildning i PCB-sanering ingår i dessa utbildningar också information om hur PCB inventeras i byggnader. Informationen omfattar följande moment:
  • När produkter med PCB har satts in
  • Hur man inventerar PCB i byggnader och hur man redovisar det som hittats
  • Hur PCB i uttaget prov identifieras
  • Även något om markprovtagning
Läs mer på sidan Utbildning - PCB-sanering
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum