HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Bygg & Miljöteknik AB
Byggtema Tätningsmetoder
Carlsson & Stahre AB
Dipart Entreprenad AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Mellansvensk Industrisanering AB, flera orter
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Relita, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Sand & Vattenbläst AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Testab Fog & Sanering AB
UFS Upplands Företagsservice AB
Uppsala Fog AB
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Uppsala Fog AB *

Uppsala Fog AB
Lännalöt Strömsberg 19
74O 11 Länna

Tel: 076 -781 59 59
Webbplats: www.uppsalafog.se

Kontaktperson:

Rikard Norén
Tel: 076 -781 59 59
E-post: rino@live.se

Uppsala Fog AB är ett av Svenska Fogbranschens Riksförbund auktoriserat fogföretag och är medlem i förbundet.

Samtliga medarbetare har lång erfarenhet vad gäller PCB-sanering och alla medarbetare har de utbildningar som krävs för att kunna utföra en sanering. Vi kan lämna referenser från olika saneringar som vi utfört genom åren. Har bl a under våren 2011 avslutat en sanering på Österåkersanstalten där vi sanerat ca 7000 meter PCB-haltig fog åt Specialfastigheter.

Dessutom hjälper vi saneringsföretag med återfogning efter sanering då detta ofta är ett problem för rena saneringsföretag.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum