HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Om listan Konsulter
Bjerking AB, flera orter
Breccia Konsult AB
ByggMiljöGruppen
Byggnadsmiljö Mellansverige AB
CA consultadministration ab, flera orter
kodeda konsulter ab, flera orter
Recover Skadeservice AB
Sand & Vattenbläst AB
Structor Miljöteknik AB, flera orter
Svensk Kvalitetssanering AB
Tyréns AB, flera orter
Wescon Miljökonsult AB
WSP Environmental, Byggnadsfysik Flera orter
WSP Environmental, Byggnadsfysik, Stockholm
WSP Environmental, Byggnadsfysik, Göteborg
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
WSP Environmental, Byggnadsfysik, Göteborg
WSP Sverige AB
Ullevigatan 19
411 40 Göteborg

Tel växel: 010-722 50 00
Webbplats: www.wsp.com 

Kontaktperson:

Sabine Barth
Tel: 010-722 75 65
Mobil:  070-342 99 84
sabine.barth@wsp.com

WSP en nyckelaktör i Sverige
Byggnadsfysik erbjuder miljötekniska konsulttjänster och har alltid utvecklat miljömässigt varaktiga lösningar för hur man bygger och inte minst förvaltar sunda hus med hög komfort och beständighet.

Byggnadsfysik utför bland annat:
• Miljöinventeringar/ Rivningsinventeringar
• PCB-inventeringar
• Återbruksinventeringar
• Miljökontroller under rivning och ombyggnation
• Innemiljö-/ Inneklimatutredningar
• Fuktutredningar
• Termograferingar
• Miljöcertifieringar (Miljöbyggnad/Miljöstatus, LEED, BREEAM, BREEAM In Use, Svanen)
• Miljöstyrning i byggprojekt
• Glas och fasadrådgivning och -besiktning
• Energi-, dagsljus, inneklimatberäkningar och simuleringar

 


 
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum