HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Carlsson & Stahre AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Recover, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Sand & Vattenbläst AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Testab Fog & Sanering AB
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
AKON Service i Norrköping AB

AKON Service i Norrköping AB
Kanalhamnen 3
614 34 Söderköping

Webbplats: www.akonservice.se

Tel: 011-15 96 75
Tel: 08-600 18 30
Fax: 011-159673

Leif Forsell
Tel direkt: 0708-15 96 70
E-post: l
eif@akonservice.se

Akon är en riv- och saneringsentreprenör och vi utför provtagning och PCB-sanering. Vårt arbetsområde är i Mellansverige med kontor i Stockholm och Norrköping.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum