HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
26 januari 2007
Nu finns beslut om den nya PCB-förordningen!
Regeringen ha nu äntligen beslutat om en ny förordning om PCB m m.

Fastighetsägarna är skyldiga att inventera och sanera byggnader som är uppförda eller renoverade 1956 - 1973. Saneringen ska vara helt slutförd 2013. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2007.

Förordningen har ännu inte fått något nummer och går inte att finna på nätet än. Den beräknas komma från tryckeriet om några veckor.

Förordningen innebär att byggnad som är uppförd eller renoverad under åren 1956 - 1973 ska inventeras avseende PCB i fogmassor och golvmassor. Fastighetsägaren ska senast den 30 juni 2008 redovisa till tillsynsmyndigheten hur inventeringen gått till och planerade åtgärder.
Fog- och golvmassor som innehåller mer än 0,05 viktprocent PCB ska saneras.

De sluttider som gäller för sanering är:

-  Senast den 30 juni 2013 för industribyggnader uppförda eller renoverade 1956 - 1973.
-  Senast den 30 juni 2013 för övriga byggnader som uppförts eller renoverats 1970 - 1973.
-  Senast den 30 juni 2013 för invändiga fog- och golvmassor.
-  Senast den 30 juni 2011 för andra byggnader och anläggningar än industribyggnader, uppförda eller renoverade 1956 - 1969.

Läs Miljödepartementets pressmeddelande. Ladda ner ett nyhetsbrev om de nya bestämmelserna om PCB i byggnader.
Källa: Pressmeddelande från Miljödepartementet.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum