HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
1 mars 2006
Branschrekommendation för skyddsåtgärder
En studie har genomförts av de luftföroreningar som uppstår vid sanering av fogmassor med PCB och vilka skyddsåtgärder som behövs.

Branschrekommendation för skyddsåtgärder

Använd alltid fläktassisterad mask med gas- och partikelfilter!
  • Använd rakslip med slipstift i innerhörn och inomhus!
  • Rengör dammsugarens filter ofta!
  • Släpp ut dammsugarens avluft så att den inte förorenar någons andningszon!
Detta är några av rekommendationerna från det projekt som Riv- och Saneringsentreprenörerna har genomfört för att få fram mer kunskap om sanering av fogmassor med PCB och för att komma fram till ett branschgemensamt sätt att arbeta.

Studien har fokuserat på föroreningar som sprids till luften vid fogsane¬ring, lämpliga verktyg för bearbetning, och funktionen hos dammsugare och andningsskydd.

Läs mer under rubriken Sanering/Skyddsåtgärder.

Nyheter
4 november 2020
Resultat av enkät om PCB i färg
26 oktober 2020
Fönsterkitt med asbest och PCB
6 oktober 2020
Nya avfallsregler
28 maj 2020
Det finns PCB-handböcker kvar
27 maj 2020
Inventering och sanering pågår fortfarande i landet
27 november 2019
Utredning om kemikalier, bl a klorparaffiner
24 september 2019
Miljökonsultgruppen har ny postadress
14 augusti 2019
PCB-kurser i september 2019
23 maj 2019
Rapport från NV om PCB
23 maj 2019
Komplettering om klorparaffiner
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum