HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
20 april 2005
Om PCB
Varför ska vi sanera PCB?
PCB är ett miljögift som finns i vissa material, t ex fogmassor, i våra byggnader. Det har visat sig att PCB i fogmassor kan läcka ut till miljön. När PCB har kommit ut i miljön tas det lätt upp av levande organismer och anrikas i näringskedjan för att så småningom hamna i de djur som människan äter.

Den viktigaste miljöeffekten av PCB är reproduktionsstörningar som drabbat bl a säl, utter, sillgrissla och havsörn. Den viktigaste hälsoeffekten är påverkan på nervsystemet. Det kan också påverka immunsystemet och så småningom även leda till cancer.

För att stoppa spridningen av PCB från byggnader måste fogmassa med PCB och öppet exponerade golvmassor med PCB saneras så snart som möjligt.

Åtagande att sanera PCB
Kretsloppsrådet startade våren 1998 ett projekt "PCB i byggnader" som innebar att fastighetsägarna till årsskiftet 2002/03 skulle inventera och sanera PCB i sina byggnader. Projektet är avslutat men åtagandet kvarstår!

Behöver du hjälp?
Vill du hitta du företag som kan hjälpa dig att sanera PCB? Gå in under "Företag att anlita" i menyn till vänster. Här finns adresser till företag som kan hjälpa till med inventering, analyser av prover, upphandling, kontroll och sanering.

Slarvig sanering medför krav på mer utbildning
Vi i Miljökonsultgruppen får se och höra talas om slarv och många brister vid PCB-sanering. T ex att det saneras utan slipning, det dammar tydligt när man slipar osv. Det är bakgrunden till att vi föreslår att fastighetsägarna ska begära att alla som arbetar med PCB-sanering har utbildning i fogsanering enligt metod som beskrivs i SFRs handbok Sanera PCB-haltiga fogar. Det innebär att fastighetsägarna bör fråga efter 100 % utbildade både för utvändiga och invändiga saneringsarbeten.
Nyheter
8 oktober 2015
PCB-halt i utbytt fogmassa
13 maj 2015
Om utbildning i PCB-sanering
9 februari 2015
Rapporten PCB i fogmassor
9 januari 2015
Ett och ett halvt år kvar för sanering
5 februari 2014
Förslag till AF-texter enligt AMA AF 12
10 oktober 2013
Glasbroschyren uppdaterad
1 mars 2013
Inventering av utbytta golvmassor
7 mars 2012
Handläggarstöd för miljökontor
9 december 2011
Aktuellt om lagstiftning
24 oktober 2011
Hur saneras fogmassa vid asbestskivor?
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum