HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Kontakta oss
Vår hantering av personuppgifter
Miljökonsultgruppens hantering av personuppgifter
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft den 26 maj 2018, vill vi berätta hur vi hanterar personuppgifter.

Miljökonsultgruppen i Stockholm (MKG) lägger ut uppgifter på denna öppna webbplats på Internet om företag som marknadsför sina tjänster beträffande i första hand inventering och sanering av PCB.

De uppgifter som offentliggörs är de som företag mejlar till MKG och har godkänt för publicering: Företagets namn, adress, webbplats samt oftast kontaktperson med telefonnummer och mejladress, allt enligt företagets önskemål för att marknadsföra sig på vår webbplats. Företaget får också presentera en beskrivning av sin kompetens och vilka tjänster det erbjuder inom PCB-inventering, sanering o d.

Under den tid som uppgifterna är publicerade på Internet gör MKG de eventuella ändringar som företagen begär.

Presentationen betalas till MKG för ett år i taget. På företags begäran tas deras uppgifter bort från webbplatsen. Om ett företag inte betalar sin faktura efter påminnelse, tas också uppgifterna bort från Internet.

De offentliga företagsuppgifterna kan användas av MKG för att via mejl informera om kurser/seminarier som MKG anordnar eller medverkar i.

Förutom företagslistorna anges namn på personer som tagit foton som visas på webbplatsen. Publiceringen av fotona har dessförinnan godkänts via mejl eller muntligt av fotograferna.

Vi för inte något kundregister utan inför varje utskick av fakturor hämtas uppgifterna från webbplatsen eller är uppgifter om adress och kontaktperson för fakturering som vi fått via mejl.
Har du frågor kan du kontakta Gunilla Rex, gunilla@rexmiljokonsult.se
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum