HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Företag att anlita

Här hittar du företag som erbjuder tjänster med anknytning till PCB. 

Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare

Annonsera på sanerapcb.nu

Om ossMiljökonsultgruppen arbetar med information om PCB i byggnader, bland annat på denna webbplats.
Läs mer och hitta våra kontaktuppgifter.


 

Kommentar till bilden
Finns på denna sida.

          

Nytt om PCB


Läs senaste nyheterna nedan.
Läs fler 
Nyheter

2019-11-27
Utredning om kemikalier, bl a klorparaffiner
En ny utredning om kemikalier har nyss presenterats, som förslår att gränsvärdena för alla kemikalier ska sänkas kraftigt. Läs SVTs nyhet.
SVT2 visade måndagen den 25 november i Vetenskapens värld programmet "Östersjön – hopp och hot", som också tar upp frågan om kemikalier i våra kroppar. (Se från minut 45 och framåt.) Se programmet här. (Till 23 maj 2020.) Läs mer och hitta fler intressanta länkar.

2019-09-24
Miljökonsultgruppen har ny postadress
Den nya adressen syns längst ner på sidan!

2019-08-14
PCB-kurser i september
Miljökonsultgruppen i Stockholm planerar kurser i samarbete med BFB (Branschorganisationen för Byggnadsberedning, tidigare Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna), i Göteborg den 24 september (halvdag med grundläggande info om PCB) och 24 - 25 september (hel saneringskurs).

Läs mer och hämta inbjudan med program och anmälningsblankett!


2019-05-23
Rapport från NV om PCB
Miljökonsultgruppen har skrivit en rapport för Naturvårdsverket, Inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar, som nu har publicerats på Naturvårdsverkets webbplats på svenska och engelska. Rapporten är en sammanfattande beskrivning av de svenska kunskaperna och erfarenheterna.
Gunilla Rex har sammanställt materialet i samråd med Bengt Gustafsson och Per Lilliehorn.
Läs mer och hämta rapporten.

2019-05-23
Komplettering om klorparaffiner
Det vi tidigare skrivit om klorparaffiner under rubriken Frågor och svar, Fråga 16, har kompletterats med uppgifter från Naturvårdsverket beträffande avfallshantering.
Läs mer.

2018-11-24
EU skärper synen på PCB i mat
Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa) har gjort en ny omfattande riskvärdering av dioxin och PCB som vi får i oss via maten. Det tolerabla vecko­intaget (TVI) sänks till 2 pikogram (biljondels gram) per kilo kroppsvikt mot tidigare 14. Livsmedelsverket kommer nu att se över sina kostrekommendationer framför allt för fisk.
Läs mer.

2018-11-10
Kunskapen om PCB har ökat
Under 2015, 2016 och 2017 har totalt cirka 25 – 30 ton PCB från fogsanering lämnats in för destruktion. En del av detta bör vara PCB som inte sanerats till slutdatumet 2016, men troligen har också en del av “mörkertalet” hittats i samband med ombyggnader och rivning och då sanerats.

Vi drar slutsatsen att kunskapen om PCB har ökat och att man därför är mer uppmärksam vid olika åtgärder i byggnader från 1956 – 1973. Läs hela nyheten.

2018-05-24
Miljökonsultgruppens hantering av personuppgifter
Från och med den 26 maj gäller den nya dataskydds-förordningen (GDPR). Läs här om hur vi hanterar personuppgifter.

2018-05-01
Miljökonsultgruppen firar 15 år
och PCB-arbetet 20 år

PCB-projektet startade 1998 inom Byggsektorns Kretsloppsråd. När projektet var slut 2003 tog Miljökonsultgruppen över arbetet med information om PCB och webbplatsen sanerapcb.nu.
Läs om Miljökonsultgruppens och PCB-arbetets historia!

2017-12-11
Uppdaterad glaslista från Planglasföreningen
Listan över isolerrutor med respektive utan PCB har uppdaterats av Svensk Planglasförening den 11 april 2017. Hämta listan här.

2017-12-08
Uppdaterad information om klorparaffiner:
Skyddsåtgärder bör vidtas vid sanering av klorparaffiner (se fråga 16)
Klorparaffiner är giftiga ämnen som bland annat kan finnas i byggprodukter, t ex som mjukgörare i förseglingsmassor i isolerrutor, fogmassor och golvmattor av PVC. Om man fått veta att fogmassor eller plastmattor som ska tas bort innehåller klorparaffiner bör skyddsåtgärder vidtas.  
Läs mer (Fråga 16).

2017-11-21
Asbest i gammalt fönsterkitt
Den som inventerar och söker fogmassa med PCB kan också hitta fönsterkitt som måste saneras. Där finns inte PCB som tillsats men det kan innehålla asbest. Regeln är att där fönster kan antas vara kittade före 1982 ska asbestprov tas innan arbete utförs på fönstret. Läs mer.
Läs om fönsterkitt på Glasbranschföreningens webbplats, där du också hittar länkar till mer info.

2017-10-24
PCB-handboken
Boken säljs nu genom Svensk Byggtjänst, www.byggtjanst.se, sök på "PCB-handbok". Boken kostar 375 kr + moms.

2017-09-21
Avfallet ska till Fortum
Fortum Waste Solutions AB heter nu företaget i Kumla(tidigare SAKAB) som tar emot PCB-avfallet för destruktion. Vår webbplats är nu uppdaterad med rätt information. Här finns deras kundservice.       
                 

Bild från en av våra inventeringskurser 2013 På bilden är kursledarna Bengt Gustafsson, femte från vänster, och Gunilla Rex, tredje från höger.
             

Hjälpmedel

Blanketter
Letar du efter blanketter och dokument om sanering?
Läs mer


AF-texter
Ta del av förslag till AF-texter för upphandling av PCB-sanering av fogmassor.
Läs mer

Fler hjälpmedel
Är du intresserad av fler hjälpmedel för ditt arbete med PCB-relaterade frågor?
Läs mer


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum