HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Eurofins Pegasuslab AB
Safe Control Materialteknik
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Laboratorier

Företagen presenterar sig själva. Miljökonsultgruppen i Stockholm HB gör ingen bedömning av företagens kompetens eller kvaliteten på deras arbete.

Det finns bara två företag på vår lista men det finns fler laboratorier som analyserar PCB.


Göteborg
Safe Control Materialteknik


Uppsala
Eurofins Pegasuslab AB
(Har kontaktpersoner i flera regioner)

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum