HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Om listan Konsulter
Bjerking AB, flera orter
Breccia Konsult AB
ByggMiljöGruppen
Byggnadsmiljö Mellansverige AB
CA consultadministration ab, flera orter
kodeda konsulter ab, flera orter
Recover Skadeservice AB
Sand & Vattenbläst AB
Structor Miljöteknik AB, flera orter
Eskilstuna
Västerås
Örebro
Svensk Kvalitetssanering AB
Tyréns AB, flera orter
Wescon Miljökonsult AB
WSP Environmental, Byggnadsfysik Flera orter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Structor Miljöteknik AB, Örebro


Structor Miljöteknik AB
Ribbingsgatan 11
703 69 Örebro


Tel: 019 - 676 26 00
Fax: 016 – 676 26 29
Webbplats: www.structor.se

Kontaktperson:

Ingvar Eriksson
Tel: 019 – 676 26 05
ingvar.eriksson@structor.se

Structor Miljöteknik AB erbjuder miljötekniska konsulttjänster för mark, vatten, luft och byggnader.
På uppdrag utför vi PCB och/eller övrig miljöinventering av byggnader vid rivning, köp/försäljning eller i förvaltningsskedet.
Våra kunder är industri, försvar, statliga verk, myndigheter, fastighetsbolag, entreprenörer och tjänsteföretag.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum