HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Rivning
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Golvmassor

Ta prov på golvmassa från 1956–1973 om denna inte har analyserats tidigare. Om analysen visar att golvmassan innehåller PCB ska golvet saneras genom att ytskiktet tas bort tillsammans med materialet närmast under golvmassan.

Avfallet är farligt avfall enligt avfallsförordningen. Även när det gäller golvmassor finns PCB som förorening i det material som golvmassan ligger på, vilket man måste ta hänsyn till inför rivning, när omfattningen av sanering och hantering av restprodukter ska bestämmas.

Se även avsnitten Inventering respektive Sanering.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum