HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Rivning
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kondensatorer

Kondensatorer i utrustning som monterats från början på 1950-talet och en bit in på 1980-talet ska antas innehålla PCB, om man inte kan visa att de är fria från PCB. Enligt PCB-förordningen gäller  märkningsplikt för kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB. Speciella etiketter finns att beställa för märkning, se avsnittet Etiketter.

Utrustning som kan innehålla kondensatorer med PCB ska demonteras före rivning och tas om hand på det sätt som beskrivs i avsnittet Demontering av kondensatorer . Kondensatorer med PCB betraktas som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Om byggnaden ska rivas ska all elektrisk och elektronisk utrustning demonteras före rivning och lämnas till certifierad behandlingsanläggning. Skulle det finnas kondensatorer med PCB i utrustningen och man inte förstått eller misstänkt att den innehåller PCB, så blir avfallet ändå rätt omhändertaget av den anläggning som certifierats för behandling av el-avfall.

Se även Inventering respektive Sanering.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum