HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
7 mars 2012
Handläggarstöd för miljökontor
Miljösamverkan Skåne har utarbetat en ny version av sitt Handläggarstöd om PCB för kommunerna inom länet, senaste revidering februari 2012. Materialet ska ge inspektörer vägledning och öka samsyn vid tolkning av PCB-förordningen. I stödet anges att Miljösamverkans arbetsgrupp har gett förslag till tolkning men att inspektören i varje enskilt fall måste göra en bedömning. Direktlänk till dokumentet.

Arbetsgången och alla dokument som tagits fram för att vara ett stöd i handläggningen av inventerings- och saneringsärenden finns på Miljösamverkans webbplats.  

Handläggarstödet innehåller mycket information som är användbar för miljökontoren.
När det gäller t ex provtagning av mark har Miljökonsultgruppen skrivit om detta på sidorna PCB i mark och Markåtgärder.
Kommentarer till bilagor till Handläggarstödet:
-  På inventeringsblanketterna finns rader för fogmassor att fylla i för PCB <50 mg/kg. Fogmassa med PCB-halt under 50 mg/kg är inte farligt avfall och räknas alltså inte som PCB-haltig.
-  Skrivelse om föreläggande innehåller detaljerade uppgifter om saneringsmetod under rubriken Ärendebeskrivning. Miljökonsultgruppen anser att det bör vara tillräckligt att hänvisa till "metod enligt handledningen Sanera PCB-haltiga fogar, från Svenska Fogbranschens Riksförbund ".
Nyheter
4 november 2020
Resultat av enkät om PCB i färg
26 oktober 2020
Fönsterkitt med asbest och PCB
6 oktober 2020
Nya avfallsregler
28 maj 2020
Det finns PCB-handböcker kvar
27 maj 2020
Inventering och sanering pågår fortfarande i landet
27 november 2019
Utredning om kemikalier, bl a klorparaffiner
24 september 2019
Miljökonsultgruppen har ny postadress
14 augusti 2019
PCB-kurser i september 2019
23 maj 2019
Rapport från NV om PCB
23 maj 2019
Komplettering om klorparaffiner
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum