HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
7 mars 2012
Handläggarstöd för miljökontor
Miljösamverkan Skåne har utarbetat en ny version av sitt Handläggarstöd om PCB för kommunerna inom länet, senaste revidering februari 2012. Materialet ska ge inspektörer vägledning och öka samsyn vid tolkning av PCB-förordningen. I stödet anges att Miljösamverkans arbetsgrupp har gett förslag till tolkning men att inspektören i varje enskilt fall måste göra en bedömning. Direktlänk till dokumentet.

Arbetsgången och alla dokument som tagits fram för att vara ett stöd i handläggningen av inventerings- och saneringsärenden finns på Miljösamverkans webbplats.  

Handläggarstödet innehåller mycket information som är användbar för miljökontoren.
När det gäller t ex provtagning av mark har Miljökonsultgruppen skrivit om detta på sidorna PCB i mark och Markåtgärder.
Kommentarer till bilagor till Handläggarstödet:
-  På inventeringsblanketterna finns rader för fogmassor att fylla i för PCB <50 mg/kg. Fogmassa med PCB-halt under 50 mg/kg är inte farligt avfall och räknas alltså inte som PCB-haltig.
-  Skrivelse om föreläggande innehåller detaljerade uppgifter om saneringsmetod under rubriken Ärendebeskrivning. Miljökonsultgruppen anser att det bör vara tillräckligt att hänvisa till "metod enligt handledningen Sanera PCB-haltiga fogar, från Svenska Fogbranschens Riksförbund ".
Nyheter
18 december 2009
Frågor och svar
26 november 2009
Reviderade blanketter B och D
30 oktober 2009
Samarbete med Danmark
8 juni 2009
Omfattas radhus av PCB-förordningen?
4 maj 2009
Informationen på webbplatsen är nu uppdaterad
3 februari 2009
Ny utgåva av PCB-handboken
16 september 2008
AF-texter för upphandling av sanering - reviderade 08-09-15
1 september 2008
Blanketterna A och B reviderade
17 mars 2008
Uppdaterade blanketter
16 oktober 2007
Formella krav på PCB-sanerare?
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum