HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Utbildning
Utbildning - PCB-sanering
Utbildning - PCB-inventering
Miljökonsultgruppens utbildningar
Miljökonsultgruppens utbildningar

Kurser i PCB-inventering
Miljökonsultgruppen i Stockholm anordnar halvdagskurser i PCB-inventering.
Föreläsare är Gunilla Rex och Bengt Gustafsson från Miljökonsultgruppen.
Håll utkik på nyheter på startsidan för att se när nästa kurs ska hållas. Du kan också anmäla intresse till Gunilla Rex, 070-432 39 70.

Utbildningen omfattar avsnitten
  • Bakgrund: Vad är PCB? Miljö-och hälsoeffekter. PCB i byggnader
  • PCB-förordningen och fastighetsägarens ansvar
  • Inventering av PCB i fogmassor m m
  • Genomförande av inventering av PCB (med många bildexempel)

Andra kurser och seminarier
Miljökonsultgruppen i Stockholm anordnar på begäran kurser och seminarier av olika omfattning för olika målgrupper, t ex endags kurser/seminarier för fastighetsägare, konsulter m fl. Kontakta Gunilla Rex, 070-432 39 70.

 

 

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum