HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Utbildning
Utbildning - PCB-sanering
Utbildning - PCB-inventering
Miljökonsultgruppens utbildningar
Miljökonsultgruppens utbildningar

Kurser i PCB-inventering
Miljökonsultgruppen i Stockholm anordnar halvdagskurser i PCB-inventering.
Föreläsare är Gunilla Rex och Bengt Gustafsson från Miljökonsultgruppen.
Håll utkik på nyheter på startsidan för att se när nästa kurs ska hållas. Du kan också anmäla intresse till Gunilla Rex, 070-432 39 70.

Kursen omfattar avsnitten
  • Vad är PCB, egenskaper, användning. Miljö-och hälsoeffekter
  • Förordningen om PCB, krav och tolkning, fastighetsägarens ansvar
  • Var finns PCB i byggnader? Inventering av PCB, labbrapporter, dokumentation av
    inventeringsresultatet
  • Praktiskt om inventering av PCB, planering, genomförande, svårigheter, bildexempel
  • Kort om sanering av fogmassor och miljökontorets tillsyn
Deltagarna får kursintyg efter genomgången kurs.

Utbildning i PCB-sanering
Miljökonsultgruppen samarbetar med BFB, som är riv- och saneringsbranschens organisation, om kurser i PCB-sanering. Du kan anmäla intresse till Gunilla Rex eller till Roger Blomqvist på BFB.
Aktuella saneringskurser annonseras som nyheter på sanerapcb.nu.

Deltagarna får kursintyg efter genomgången kurs.

Andra kurser och seminarier

Miljökonsultgruppen i Stockholm anordnar på begäran kurser och seminarier av olika omfattning för olika målgrupper, t ex endagskurser/seminarier för fastighetsägare, konsulter m fl. Kontakta Gunilla Rex, 070-432 39 70.

 

 

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum