HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Utbildning
Utbildning - PCB-sanering
Utbildning - PCB-inventering
Miljökonsultgruppens utbildningar
Utbildning - PCB-sanering

Riktlinjer för saneringsutbildning

Det finns flera företag och organisationer som utbildar i PCB-sanering.

Det finns ingen "tredjepartsgranskning" av utbildning i PCB-sanering och ingen certifiering av personer som sanerar. Det som en beställare kan fråga efter är att de som ska utföra fogsanering har utbildning i sanering enligt metod i handledning från SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund), Sanera PCB-haltiga fogar. (Handledningen kan beställas från kansli@sfr.nu eller Johan Olofsson, 070-308 99 46.)

Under hösten 2010 diskuterade några av utbildarna tillsammans med Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och miljöförvaltningarna i Stockholm och Göteborg vilka krav som bör ställas på utbildning av sanerare.

Resultatet av diskussionerna är att utbildarna kommit överens om gemensamma riktlinjer för utbildning i sanering av fogmassor med PCB. Fler utbildare som åtar sig att utbilda enligt riktlinjerna och vill synas på denna webbplats, har möjlighet att göra det.
 
Riktlinjerna innebär att

  • sanering ska läras ut enligt metod i handledning från SFR (delas ut till kursdeltagarna)
  • krav ställs på utbildningens omfattning i tid
  • krav ställs på innehållet i utbildningen

Ladda ner riktlinjerna här.
(Riktlinjerna hänvisar till den lagstiftning som gällde hösten 2010. Sedan dess har vi t ex fått en ny avfallsförordning. Se info om aktuell lagstiftning i avsnittet Lagstiftning.)

Varje utbildare ansvarar för att den egna saneringsutbildningen följer de överenskomna riktlinjerna. Mer detaljer om upplägg, tider och kostnader lämnas av respektive företag/organisation.

Saneringsutbildning enligt riktlinjerna anordnas av utbildare i olika delar av landet.
I bokstavordning:
 

Branschorganisationen för Byggnadsberedning (f d Riv- och Saneringsentreprenörerna inom Sveriges Byggindustrier, Stockholm
Tvådagarskurser för utbildning i PCB-sanering. Kursledare är Gunilla Bernevi Rex, Miljökonsultgruppen i Stockholm, och från Riv- och Saneringsentreprenörerna Per Karlsson. Kontakta Lars Sandström, tel 08-698 58 73 eller Gunilla Bernevi Rex, tel 070-432 39 70.

Svenska Fogbranschens Riksförbund, Stockholm
Tvådagarskurser för utbildning i PCB-sanering. Kursledare är Björn A. Funcke, SFR. Kontakta SFRs kansli, eller ring Johan Olofsson, tel 070-308 99 46.

Veolia Sweden AB, Sundsvall
Utbildning i PCB-sanering främst med inriktning på industriföretag. Kursledare är Mats Norrbom, Veolia Sweden AB. Kontakta Mats Norrbom, tel 070-660 01 52.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Drottninggatan 33, 2 tr • 111 51 Stockholm • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum