HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Utbildning
Utbildning - PCB-sanering
Utbildning - PCB-inventering
Miljökonsultgruppens utbildningar
Utbildning - PCB-sanering

Riktlinjer för saneringsutbildning

Det finns flera företag och organisationer som utbildar i PCB-sanering.

Det finns ingen "tredjepartsgranskning" av utbildning i PCB-sanering och ingen certifiering av personer som sanerar.

Det som en beställare bör fråga efter är att de som ska utföra fogsanering har utbildning i sanering enligt metod i handledning från SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund), Sanera PCB-haltiga fogar. Fogbranschen har nu gått ihop med Brandskyddsföretagen till Fog- och Brandskyddsföretagen, som nu säljer handledningen.

Hur sanering bör genomföras beskrivs också i PCB-handbok, Sanering av PCB i byggnader, Miljökonsultgruppen 2016.

Fog- och Brandskyddsföretagen säljer Handledning för fogentreprenörer. Den kan beställas från kansliet@fbforetagen.se eller Johan Olofsson, 070-308 99 46.
Miljökonsultgruppens PCB-handbok kan beställas från Svensk Byggtjänst.

Riktlinjerna för utbildning i PCB-sanering
Under hösten 2010 diskuterade några av utbildarna tillsammans med Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och miljöförvaltningarna i Stockholm och Göteborg vilka krav som bör ställas på utbildning av sanerare.

Resultatet av diskussionerna är att utbildarna kommit överens om gemensamma riktlinjer för utbildning i sanering av fogmassor med PCB. Fler utbildare som åtar sig att utbilda enligt riktlinjerna och vill synas på denna webbplats, har möjlighet att göra det.
 
Riktlinjerna innebär att

  • sanering ska läras ut enligt metod i handledning från SFR (delas ut till kursdeltagarna)
  • krav ställs på utbildningens omfattning i tid
  • krav ställs på innehållet i utbildningen

Ladda ner riktlinjerna här.
(Riktlinjerna hänvisar till den lagstiftning som gällde hösten 2010. Sedan dess har vi t ex fått en ny avfallsförordning. Se info om aktuell lagstiftning i avsnittet Lagstiftning.)

Varje utbildare ansvarar för att den egna saneringsutbildningen följer de överenskomna riktlinjerna. Mer detaljer om upplägg, tider och kostnader lämnas av respektive företag/organisation.

Saneringsutbildning enligt riktlinjerna
Här finns företag/organisationer som utbildar i PCB-sanering.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum