HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Eurofins Pegasuslab AB
Safe Control Materialteknik
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Safe Control Materialteknik
Safe Control Materialteknik
Tillgängligheten 1
417 10 Göteborg

Tel: 031-656470

Webbplats: www.safecontrol.se
Webb-shop: www.safecontrol.nu

Kontaktperson:

Catarina Wernlund
Tel: 031-656493
catarina.wernlund@safecontrol.se

Safe Control Materialteknik är ett SWEDAC ackrediterat laboratorium som utför miljöanalyser på byggmaterial, mark, luft och vatten. Vi utför bland annat analys med avseende på asbest och PCB.
Vi erbjuder även provning, analyser och undersökningar av metalliska material. Som privatägt och helt fristående laboratorium är vi en oberoende part i alla uppdrag.


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum