HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Carlsson & Stahre AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Recover, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Sand & Vattenbläst AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Testab Fog & Sanering AB
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Rivningsentreprenad Group Skandinavien ABRivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Virkesvägen 13
238 37  OXIE

Tel:040-19 18 00
Fax:040-19 18 45
Webbplats: www.rivningsentreprenad.se

Kontaktpersoner:

David Atlagic
Mobil: 0705-58 34 50
E-post: david@rivningsentreprenad.se

Igor Kecskés-Maconkai
Mobil: 0705-58 31 20
E-post; igor@rivningsentreprenad.se

Vi arbetar med:
-  PCB-inventering
-  PCB-sanering av fog- och golvmassor
-  Sanering av PCB-haltiga isolerglasrutor
-  Återfogning efter utförd PCB-sanering av mjukfogar
-  Asbestsanering
-  Brandsanering
-  Rivningsarbeten

PCB- och asbestsanering med kvalitetssäkring!

Vi bistår med: myndighetskontakter, information till verksamhet/användare,
transport-och avfallsdeklaration, sammanställning-och rapportering av utförd sanering.
Egna avfallscontainers.

Företaget innehar tillstånd till transport av avfall och farligt avfall.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum