HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Om listan Entreprenörer
AKON Service i Norrköping AB
A-Sanering i Östergötland AB
Carlsson & Stahre AB
Eskilstuna Byggfog AB
AB Fogspecialisten
Industrimiljö Väst AB
Industrisanering i Södermanland AB
Interfog AB
Miljösaneringar i Stockholm AB
Ocab, flera orter
Recover, flera orter
Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB
Sand & Vattenbläst AB
SBG i Stockholm AB
Skadeteknik Sverige AB, flera orter
Skaraborgs städ AB
Svensk Kvalitetssanering AB, flera orter
Testab Fog & Sanering AB
Wasa Skadeservice AB
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Annonsera på sanerapcb.nu
Om listan Entreprenörer

Listan över entreprenörer rör företag som erbjuder sig att hjälpa till i samband med sanering av i första hand PCB i fogmassor.

Företagen finns listade i bokstavsordning i menyn.
* = Medlemmar i Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR).

Företagen presenterar sig själva på webbplatsen. Läs mer om hur du marknadsför ditt företag.

Miljökonsultgruppen rekommenderar att man ska begära att företagen som utför sanering arbetar enligt den metod som beskrivs i SFR:s handledning ”Sanera PCB-haltiga fogar” (beställs från SFRs kansli, kansliet@fbforetagen.se).

SFR har också en webbplats, www.sfr.nu. Där finns bl a en lista över medlemsföretag som har gått SFRs egen utbildning i PCB-sanering enligt handledningen "Sanera PCB-haltiga fogar".
 
Det finns fler företag som utbildar i sanering av fogmassor med PCB. Se sidan Utbildning - PCB-sanering.

Även företag som inte har utbildning kan ha kompetent personal som arbetar enligt metoden i handledningen ”Sanera PCB-haltiga fogar”.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB, gör ingen bedömning av företagens kompetens eller kvaliteten på deras arbete. Den som ska beställa en entreprenad måste själv undersöka om tänkt entreprenör är tillräckligt kompetent för arbetet!
Det har förekommit att företag som är utbildade i arbete enligt handledningen ”Sanera PCB-haltiga fogar” utför ett dåligt saneringsarbete, slarvar med personskydd, miljöskydd m m.
Det kan finnas företag med på vår lista som missköter sina saneringsuppdrag!

Men Miljökonsultgruppen försöker ändå att hålla listan ren från företag som tydligt misskött sina uppdrag. Om vi får information om misskötsel tar vi bort ett sådant företag i samband med fakturering för kommande år (som gäller från den 1 april). Detsamma gäller om vi får besked om att företag uteslutits ur SFR på grund av att de inte utfört sina uppdrag enligt SFRs handledning.
Vi kommer att acceptera att ta med dessa företag igen på villkor att de blivit accepterade på nytt som medlemmar i SFR alternativt efter en "karenstid" på 2 år från då de ströks från vår lista, om de begär att få vara med på nytt. Villkoret är att inga rapporter om misskötsel inkommit till oss.

 

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum