HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Etiketter för märkning

Märkning av isolerrutor och kondensatorer

Enligt PCB-förordningen råder det märkningsplikt för isolerrutor och kondensatorer som innehåller eller misstänks innehålla PCB.

När du hittar isolerrutor eller utrustning med en kondensator som innehåller eller misstänks innehålla PCB, ska detta antecknas i ett inventeringsprotokoll. Märkningen har till syfte att man vid byte, reparation eller rivning ska uppmärksamma att isolerrutan eller kondensatorn kan innehålla PCB och hantera den som farligt avfall med PCB. Märkningen måste alltid kompletteras med en skriftlig dokumentation som sätts in i den pärm eller förs in i det dataregister där man lagrar miljöinformation om fastigheten.

Beträffande kondensatorer kan de ibland vara svåra att märka, t ex när de sitter i armaturer som sitter svåråtkomligt. Märkningen bör då kunna göras i elcentralen för den anläggning där de misstänkta kondensatorerna finns.

När det gäller märkning av isolerrutor kan det vara pedagogiskt olämpligt att märka dem med etiketten nedan i lokaler som används. Kanske kan i stället en mer diskret etikett sättas t ex på bågen till fönstret. Där ska finnas en uppgift om vart den som ska ta bort isolerrutan ska vända sig för viktig information.

I förordningen ges fastighetsägaren möjlighet att göra undantag om märkningen inte är möjlig med hänsyn till det praktiska genomförandet eller kostnaderna för märkningen. Märkningen ska då göras "i sådan anslutning till varan att märkningen är väl synlig för den som ska reparera, byta ut eller avlägsna varan".

Speciella etiketter finns att beställa från Stena Recycling AB i Karlstad. Stena Recycling har e-post trafo@stenarecycling.se, tel 010-445 63 50. Deras webbplats är www.stenarecycling.se.Ange på etiketten

• Etikettnummer/löpnummer
• Typ av komponent
• Antalet berörda enheter
• Platsen där komponenterna finns
• Signatur

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum