HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
21 november 2017
Asbest i gammalt fönsterkitt
Den som inventerar och söker fogmassa med PCB kan också hitta fönsterkitt som måste saneras. Där finns oftast inte PCB men det kan innehålla asbest. Regeln är att där fönster kan antas vara kittade före 1982 ska asbestprov tas innan arbete utförs på fönstret. Fastställs det att asbest finns i fönsterkittet ska ett behörigt saneringsföretag ta hand om rensningen av fönsterkitt. Det finns också i vissa fall asbesthaltigt kitt som är kontaminerat med PCB i halter över 50 mg/kg och som också måste tas bort, som en PCB-sanering. Läs mer om detta.
Efter sanering av kittet kan fönstret renoveras eller, om det är en isolerruta som misstänks innehålla PCB, ska det demonteras och hanteras som PCB-avfall.
Läs mer i broschyren Demontering och hantering av isolerrutor med PCB.
Läs om fönsterkitt på
Glasbranschföreningens webbplats, där du också hittar länkar till mer info.

Observera att isolerrutor som är lödda inte är förseglade med PCB-haltig elastisk fogmassa men är monterade med ett kitt som kan innehålla asbest! Detta måste kontrolleras inför renovering/rivning genom att kittet som rutan monterats i friläggs och provtas för att analyseras avseende asbest. Kitt med asbest måste saneras bort innan en isolerruta skickas som avfall till en mottagningsanläggning.

Skilj på hur en isolerruta är förseglad respektive monterad!

Lödda isolerrutor är förseglade med en distanslist av bly och standardmetoden fram till mitten/slutet av 60-talet var att montera glaset i bågen/karmen med fönsterkitt. I slutet av 60-talet övergick man till billigare sättet att försegla glasen, nämligen med organisk gummiförsegling (polysulfid), som ju kan innehålla PCB.

Dessa isolerrutor kan vara monterade med fylld fals av kitt eller fogmassa (som också kan innehålla PCB) eller monterade enligt MTK, d v s med luftad/dränerad fals. Se vidare punkt 3 i ovan nämnda broschyr om isolerrutor med PCB.
Nyheter
4 november 2020
Resultat av enkät om PCB i färg
26 oktober 2020
Fönsterkitt med asbest och PCB
6 oktober 2020
Nya avfallsregler
28 maj 2020
Det finns PCB-handböcker kvar
27 maj 2020
Inventering och sanering pågår fortfarande i landet
27 november 2019
Utredning om kemikalier, bl a klorparaffiner
24 september 2019
Miljökonsultgruppen har ny postadress
14 augusti 2019
PCB-kurser i september 2019
23 maj 2019
Rapport från NV om PCB
23 maj 2019
Komplettering om klorparaffiner
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum