HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
21 november 2017
Asbest i gammalt fönsterkitt
Den som inventerar och söker fogmassa med PCB kan också hitta fönsterkitt som måste saneras. Där finns oftast inte PCB men det kan innehålla asbest. Regeln är att där fönster kan antas vara kittade före 1982 ska asbestprov tas innan arbete utförs på fönstret. Fastställs det att asbest finns i fönsterkittet ska ett behörigt saneringsföretag ta hand om rensningen av fönsterkitt. Det finns också i vissa fall asbesthaltigt kitt som är kontaminerat med PCB i halter över 50 mg/kg och som också måste tas bort, som en PCB-sanering. Läs mer om detta.
Efter sanering av kittet kan fönstret renoveras eller, om det är en isolerruta som misstänks innehålla PCB, ska det demonteras och hanteras som PCB-avfall.
Läs mer i broschyren Demontering och hantering av isolerrutor med PCB.
Läs om arbete med asbesthaltigt fönsterkitt på Arbetsmiljöverkets webbplats
.

Observera att isolerrutor som är lödda inte är förseglade med PCB-haltig elastisk fogmassa men är monterade med ett kitt som kan innehålla asbest! Detta måste kontrolleras inför renovering/rivning genom att kittet som rutan monterats i friläggs och provtas för att analyseras avseende asbest. Kitt med asbest måste saneras bort innan en isolerruta skickas som avfall till en mottagningsanläggning.

Skilj på hur en isolerruta är förseglad respektive monterad!

Lödda isolerrutor är förseglade med en distanslist av bly och standardmetoden fram till mitten/slutet av 60-talet var att montera glaset i bågen/karmen med fönsterkitt. I slutet av 60-talet övergick man till billigare sättet att försegla glasen, nämligen med organisk gummiförsegling (polysulfid), som ju kan innehålla PCB.

Dessa isolerrutor kan vara monterade med fylld fals av kitt eller fogmassa (som också kan innehålla PCB) eller monterade enligt MTK, d v s med luftad/dränerad fals. Se vidare punkt 3 i ovan nämnda broschyr om isolerrutor med PCB.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum