HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kontaminerade material
PCB i golvfärg
Fönsterkitt med asbest och PCB
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Fönsterkitt med asbest och PCB
Fönsterkitt med asbest som sitter vid en isolerruta med PCB kan vara kontaminerat med PCB.
Det har då ofta en PCB-halt som överstiger gränsen för farligt avfall, 50 mg/kg. Kittet kan alltså innehålla både asbest och PCB.

En konsult har funnit att PCB-halter på 2000 mg/kg är vanliga. Detta kräver i allmänhet först en asbestsanering av kittet, med alla de krav som ställs på asbestsanering. Om PCB-halten är mer än 50 mg/kg räknas det också som PCB-sanering och ska anmälas till miljökontoret tre veckor innan saneringen påbörjas.

Kittet ska skickas till Fortum för förbränning i deras högtemperatur-ugn. Sedan hanteras rutorna som PCB-avfall på samma sätt som andra isolerrutor med PCB.

Fortum Waste Solutions tar emot hela PCB-rutor med asbesthaltigt kitt i fat om rutorna får plats hela i ett sådant. Oftast är rutorna för stora och då måste alltså fönsterkittet först saneras enligt beskrivningen ovan. Fortum har svarat på en fråga om massor med både asbest och PCB, att de tar emot dem "i ADR-godkända 200-liters fat, max 95 cm höga eller i småkem-kartong, 38 liter med innersäck". 

Läs mer om var du kan hitta fönsterkitt med asbest.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum