HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kontaminerade material
PCB i golvfärg
Fönsterkitt med asbest och PCB
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Fönsterkitt med asbest och PCB
Fönsterkitt med asbest som sitter vid en isolerruta med PCB kan vara kontaminerat med PCB.
Det har då ofta en PCB-halt som överstiger gränsen för farligt avfall, 50 mg/kg. Kittet kan alltså innehålla både asbest och PCB.

En konsult har funnit att PCB-halter på 2000 mg/kg är vanliga. Detta kräver i allmänhet först en asbestsanering av kittet, med alla de krav som ställs på asbestsanering. Om PCB-halten är mer än 50 mg/kg räknas det också som PCB-sanering och ska anmälas till miljökontoret tre veckor innan saneringen påbörjas.

Kitt med PCB över 50 mg/kg ska skickas till Fortum Waste Solutions för förbränning. Sedan hanteras rutorna som PCB-avfall på samma sätt som andra isolerrutor med PCB.

Läs mer om var du kan hitta fönsterkitt med asbest.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum