HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
29 januari 2022
Ny miljösanktionsavgift för farligt avfall
Den 1 november 2020 fick vi bestämmelser om att den som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall ska anteckna och rapportera vissa uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.
 Anteckningsskyldigheten anges i 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614). Där kan du läsa mer om reglerna för anteckningar som ska föras av avfallsproducenter, transportörer m fl.

Nu gäller en ny bestämmelse från den 1 januari 2022 om den som rapporterar in sina uppgifter för sent till avfallsregistret. Bestämmelsen innebär att den som slarvar kan få betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor. Läs bestämmelsen i 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Den som har fört en anteckning har två arbetsdagar på sig att rapportera uppgifterna till avfallsregistret. Bestämmelsen om tiden för att lämna uppgifter till avfallsregistret finns i 6 kap 11 § avfallsförordningen.

Läs mer om antecknings- och rapporteringsskyldigheten för farligt avfall. 
Om vem som är avfallsproducent kan du läsa på den här sidan.

Nyheter
17 juni 2022
Inventeringskurs i Göteborg 1 september
12 maj 2022
Intresserad av kurs om PCB?
9 februari 2022
Klorparaffiner kan finnas i fogmassor
29 januari 2022
Ny miljösanktionsavgift för farligt avfall
21 januari 2022
Var observant då gamla aluminiumprofiler rivs ut
9 december 2020
Rapportera farligt avfall!
4 november 2020
Resultat av enkät om PCB i färg
26 oktober 2020
Fönsterkitt med asbest och PCB
6 oktober 2020
Nya avfallsregler
28 maj 2020
Det finns PCB-handböcker kvar
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum