HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
29 januari 2022
Ny miljösanktionsavgift för farligt avfall
Den 1 november 2020 fick vi bestämmelser om att den som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall ska anteckna och rapportera vissa uppgifter om avfallet till Naturvårdsverkets avfallsregister.
 Anteckningsskyldigheten anges i 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614). Där kan du läsa mer om reglerna för anteckningar som ska föras av avfallsproducenter, transportörer m fl.

Nu gäller en ny bestämmelse från den 1 januari 2022 om den som rapporterar in sina uppgifter för sent till avfallsregistret. Bestämmelsen innebär att den som slarvar kan få betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor. Läs bestämmelsen i 11 kap 8 b § förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter
Den som har fört en anteckning har två arbetsdagar på sig att rapportera uppgifterna till avfallsregistret. Bestämmelsen om tiden för att lämna uppgifter till avfallsregistret finns i 6 kap 11 § avfallsförordningen.

Läs mer om antecknings- och rapporteringsskyldigheten för farligt avfall. 
Om vem som är avfallsproducent kan du läsa på den här sidan.

Nyheter
22 april 2017
Branshrekommendationer på engelska
27 november 2016
PCB-handboken är klar
1 november 2016
Uppdaterad glaslista från Planglasföreningen
26 augusti 2016
Ännu finns PCB kvar
8 juni 2016
Hur långt har saneringen kommit i landet?
18 februari 2016
Om man inte sanerar PCB i tid - vad händer?
29 oktober 2015
Fråga om PCB i fogmassa runt fönster i villa
8 oktober 2015
PCB-halt i utbytt fogmassa
13 maj 2015
Om utbildning i PCB-sanering
9 februari 2015
Rapporten PCB i fogmassor
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum