HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
30 oktober 2009
Samarbete med Danmark
IGAS - "Intressegruppen for Gasanalyse" i Danmark ordnade den 27 oktober ett temamöte "PCB i danske bygninger - Hvor stort er problemet. Hvad gör vi?". Syftet med mötet var att förmedla kunskaper och erfarenheter beträffande PCB. Hur hanteras PCB-frågan av myndigheterna? Hur gör man PCB-inventering? Hur gör man PCB-analyser?

PCB-problemet börjar nu på allvar att aktualiseras i Danmark. I Danmark fokuserar man främst på PCB i innemiljön. Miljökonsultgruppen var inbjuden att berätta om de svenska erfarenheterna. Här hittar du Per Lilliehorns föredrag!
Nyheter
4 november 2020
Resultat av enkät om PCB i färg
26 oktober 2020
Fönsterkitt med asbest och PCB
6 oktober 2020
Nya avfallsregler
28 maj 2020
Det finns PCB-handböcker kvar
27 maj 2020
Inventering och sanering pågår fortfarande i landet
27 november 2019
Utredning om kemikalier, bl a klorparaffiner
24 september 2019
Miljökonsultgruppen har ny postadress
14 augusti 2019
PCB-kurser i september 2019
23 maj 2019
Rapport från NV om PCB
23 maj 2019
Komplettering om klorparaffiner
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum