HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
30 oktober 2009
Samarbete med Danmark
IGAS - "Intressegruppen for Gasanalyse" i Danmark ordnade den 27 oktober ett temamöte "PCB i danske bygninger - Hvor stort er problemet. Hvad gör vi?". Syftet med mötet var att förmedla kunskaper och erfarenheter beträffande PCB. Hur hanteras PCB-frågan av myndigheterna? Hur gör man PCB-inventering? Hur gör man PCB-analyser?

PCB-problemet börjar nu på allvar att aktualiseras i Danmark. I Danmark fokuserar man främst på PCB i innemiljön. Miljökonsultgruppen var inbjuden att berätta om de svenska erfarenheterna. Här hittar du Per Lilliehorns föredrag!
Nyheter
24 oktober 2017
PCB-handboken
21 september 2017
Avfallet ska till Fortum
22 april 2017
Branshrekommendationer på engelska
27 november 2016
PCB-handboken är klar
1 november 2016
Uppdaterad glaslista från Planglasföreningen
26 augusti 2016
Ännu finns PCB kvar
8 juni 2016
Hur långt har saneringen kommit i landet?
18 februari 2016
Om man inte sanerar PCB i tid - vad händer?
29 oktober 2015
Fråga om PCB i fogmassa runt fönster i villa
8 oktober 2015
PCB-halt i utbytt fogmassa
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum