HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Nyheter
30 oktober 2009
Samarbete med Danmark
IGAS - "Intressegruppen for Gasanalyse" i Danmark ordnade den 27 oktober ett temamöte "PCB i danske bygninger - Hvor stort er problemet. Hvad gör vi?". Syftet med mötet var att förmedla kunskaper och erfarenheter beträffande PCB. Hur hanteras PCB-frågan av myndigheterna? Hur gör man PCB-inventering? Hur gör man PCB-analyser?

PCB-problemet börjar nu på allvar att aktualiseras i Danmark. I Danmark fokuserar man främst på PCB i innemiljön. Miljökonsultgruppen var inbjuden att berätta om de svenska erfarenheterna. Här hittar du Per Lilliehorns föredrag!
Nyheter
18 december 2009
Frågor och svar
26 november 2009
Reviderade blanketter B och D
30 oktober 2009
Samarbete med Danmark
8 juni 2009
Omfattas radhus av PCB-förordningen?
4 maj 2009
Informationen på webbplatsen är nu uppdaterad
3 februari 2009
Ny utgåva av PCB-handboken
16 september 2008
AF-texter för upphandling av sanering - reviderade 08-09-15
1 september 2008
Blanketterna A och B reviderade
17 mars 2008
Uppdaterade blanketter
16 oktober 2007
Formella krav på PCB-sanerare?
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum