HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
BFB - Branschorganisationen för Byggnadsberedning
Fog- och Brandskyddsföretagen
Annonsera på sanerapcb.nu


Fog- och Brandskyddsföretagen

(Tidigare Svenska Fogbranschens Riksförbund, SFR)

Fog- och Brandskyddsföretagen
Gjuterigatan 56 B
271 44 Ystad

Webbplats: fbforetagen.se  

Kansliansvarig:
Johan Olofsson, tel 070-308 99 46
E-post:
kansliet@fbforetagen.se

Fog- och Brandskyddsföretagen arrangerar kurser i PCB-sanering. Utbildningen omfattar två dagar. Kursen arrangeras när det finns ett tillräckligt deltagarunderlag. Vi tar även emot kursdeltagare som inte är medlemmar i Fog- och Brandskyddsföretagen.

Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs ha god kunskap om PCB i byggnader både teoretiskt och praktiskt. De ska känna till varför PCB ska saneras bort, hur en inventering genomförs, de viktigaste lagkraven i miljöbalken med förordningar och arbetsmiljölagstiftningen, lämplig teknik och verktyg för sanering, skyddsåtgärder, kvalitetssäkring och dokumentation av fogsanering.

Om du är intresserad av kursen bör du ta kontakt med Fog- och Brandskyddsföretagens kansli och anmäla ditt intresse för kommande kurser. Då får du besked om när nästa kurs är planlagd. Här kan du se Fog- och Brandskyddsföretagens presentation av utbildningen.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum