HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagHjälpmedelFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
Riv- & Sanerings- entreprenörerna
Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR)
Utbilda Norrbom AB
Annonsera på sanerapcb.nu
Riv- & SaneringsentreprenörernaRiv- & Saneringsentreprenörerna
Box 5054
102 42 Stockholm

Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm

Tel: 08-698 58 00
Fax: 08-698 59 00

Webbplats: www.rivosaner.se

Kontaktperson på kansliet:

Lars Sandström
Tel direkt: 08-698 58 73
E-post: Lars Sandström

Information lämnas även av:

Per Karlsson
Riv- & Saneringsentreprenörerna
Mobil: 070- 636 05 29
E-post: arossanering@telia.com

Utbildningen arrangeras i samarbete med Miljökonsultgruppen i Stockholm HB och leds av Gunilla Bernevi Rex, Miiljökonsultgruppen, och Per Karlsson från Riv- och Saneringsentreprenörerna.
Kurserna är på två dagar och vänder sig i första hand till byggnadsarbetare och arbetsledare, som ska arbeta med sanering av fogmassor med PCB, samt ledare för saneringsföretag. Vi tar även emot kursdeltagare som inte är medlemmar i Riv- & Saneringsentreprenörerna.
 
Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs ha god kunskap om PCB i byggnader både teoretiskt och praktiskt. De ska känna till varför PCB ska saneras bort, hur en inventering genomförs, de viktigaste lagkraven i Miljöbalken med förordningar och arbetsmiljölagstiftningen, lämplig teknik och verktyg för sanering, skyddsåtgärder, kvalitetssäkring och dokumen­tation av fogsanering.

Om du är intresserad av en kurs, kontakta Lars Sandström enl ovan för att höra när nästa kurs planeras.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Bernevi Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum