HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Sök företag
Entreprenörer
Konsulter
Laboratorier
Utbildare
BFB - Branschorganisationen för Byggnadsberedning
Fog- och Brandskyddsföretagen
Annonsera på sanerapcb.nu
BFB - Branschorganisationen för ByggnadsberedningBranschorganisationen för Byggnadsberedning – BFB
Box 22307
104 22 Stockholm

Webbplats: https://byggnadsberedning.se 

Kontaktperson på kansliet: 

Roger Blomqvist
Tel: 070-550 94 10
E-post: roger@byggbransch.se


Utbildningen arrangeras i samarbete med Miljökonsultgruppen i Stockholm HB och leds av Gunilla Rex, Miljökonsultgruppen, och Igor Kecskés-Maconkai från BFB.

Kurserna är på två dagar och vänder sig i första hand till byggnadsarbetare och arbetsledare, som ska arbeta med sanering av fogmassor med PCB, samt ledare för saneringsföretag. Vi tar även emot kursdeltagare som inte är medlemmar i BFB.
 
Kursdeltagarna ska efter avslutad kurs ha god kunskap om PCB i byggnader både teoretiskt och praktiskt. De ska känna till varför PCB ska saneras bort, hur en inventering genomförs, de viktigaste lagkraven i Miljöbalken med förordningar och arbetsmiljölagstiftningen, lämplig teknik och verktyg för sanering, skyddsåtgärder, kvalitetssäkring och dokumen­tation av fogsanering.

Om du är intresserad av en kurs, kontakta Roger Blomqvist enl ovan eller Gunilla Rex för att höra när nästa kurs planeras.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum