HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
A. Inventeringsprotokoll
B. Sammanställn inv
Åtgärdsplan
Anmälan sanering
C. Saneringsdok
D. Sammanställn sanering
Beställning annonsplats
Litteratur
Blankett för anmälan av sanering

Denna blankett kan användas för att anmäla sanering av PCB till kommunens miljökontor, om inte kommunen har egen blankett för anmälan.

Här finns blankett för anmälan:
Saneringsanmälan PCB 090126.doc (71 kB)
Här är samma blankett som låst wordformulär:
Saneringsanmälan PCB 090126 låst.doc (71 kB)
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum