HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
A. Inventeringsprotokoll
B. Sammanställn inv
Åtgärdsplan
Anmälan sanering
C. Saneringsdok
D. Sammanställn sanering
Beställning annonsplats
Litteratur
Åtgärdsplan

Denna åtgärdsplan kan användas för att redovisa planerade saneringsåtgärder till kommunen, då fastighetsägaren har funnit PCB vid inventering.

Hämta blankett för åtgärdsplan:
Åtgärdsplan PCB 110331.doc (69 kB)
Här är samma blankett som låst wordformulär:
Åtgärdsplan PCB 110331 låst.doc (69 kB)
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum