HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Ännu finns PCB kvar

Den 30 juni 2016 skulle all PCB i fog- och golvmassor utvändigt och invändigt ha varit borttagen. Det mesta bedöms vara sanerat men tyvärr finns en hel del kvar. Bland annat finns det ett mörkertal som är svårt att bedöma omfattningen av. Till exempel finns det fastigheter som inte identifierats när kommunerna upprättat register över berörda fastigheter. Det kan också vara fogmassor eller golvmassor som inte hittats vid PCB-inventering.

Läs om bedömningen av vad som totalt kan vara kvar i den utredning som Per Lilliehorn och Gunilla Rex gjort för Naturvårdsverket (klar i oktober 2015).

Läs Miljökonsultgruppens råd i augusti 2016 till fastighetsägare, konsulter, entreprenörer och miljökontor.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum