HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Kontaminerade material
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Myndigheter & lagkrav
Var finns PCB?

PCB började användas redan på 1920-talet som isolervätska i elektriska komponenter såsom kondensatorer, transformatorer och kablar. Användningsområdet utökades sedan och på 1950-talet började man också använda PCB i vissa byggprodukter. 

PCB i byggnader kan finnas på följande ställen:
PCB kan också finnas i material som kontaminerats av t ex PCB-haltiga fog-eller golvmassor. Läs mer här.

PCB-användning i öppna system (t ex som mjukgörare i fogmassor och golvmassor) förbjöds 1972. Det är möjligt att fogmassa med PCB som funnits kvar i lager kan ha använts även senare. Därför bör kontrollen även omfatta fogmassa som monterats 1973.
Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum