HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Blanketter m m
PCB-handboken 2016
Redovisning av inventeringsresultatet
Hjälpmedel för inventering m m
Brev till hyresgäster
AF-texter för sanering
Hänvisning till Naturvårdsverket
Blanketter
Litteratur
Litteraturlista
1997 Naturvårdsverkets rapport PCB i fogmassor ...
1997 Kondensatorer, lista 1997
2000 Broschyr el-utrustning
2001 Seminarier och projekt i Stockholm 2000 - 2001
2001 Rapport Inventering med hund
2001 Rapport PCB i inomhusmiljön
2002 FoU-projekt om PCB-spridning
2006 Branschrekommendationer - Riv- och Saneringsentreprenörerna
2006 Branschrekommendationer ... på engelska
2006 Broschyr från Miljöförvaltningen Stockholm
2010 NV-rapport Uppföljning av inventering och sanering
2013 Glasbroschyr Demontering ...
2014 Förslag till AF-texter för sanering enligt AMA AF 12
2015 Rapport Uppföljning av sanering ...
2017-04 Glaslista från Svensk Planglasförening
2019 NV-rapport Inventering och sanering ... på svenska o engelska
        
Branschrekommendationer för skyddsåtgärder vid sanering av PCB, 2006

Riv- och Saneringsentreprenörerna har genomfört ett projekt (2005 - 2006) för att få fram mer kunskap om sanering av fogmassor med PCB och för att komma fram till ett branschgemensamt sätt att arbeta. Rekommendationerna ska ses som en komplettering till den handledning för sanering av fogmassor med PCB som ges ut av Fog & Brandskyddsföretagen.


Studien har fokuserat på föroreningar som sprids till luften vid fogsanering, lämpliga verktyg för bearbetning, och funktionen hos dammsugare och andningsskydd. Projektet beskrivs i rapporten ”Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor – Studie och rekommendationer om skyddsåtgärder, utrustning och rutiner”, skriven av Gunilla Rex, Rex Hus & Miljökonsult, och Eva Sikander, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.


Du kan hämta branschrekommendationerna här:
060228_Branschrekomm_for_atgarder_vid_sanering_av_PCB.pdf (294 kB)

Ladda också hem rapporten:

060228_Rapport_Atgarder_vid_sanering_av_PCB.pdf (637 kB)


Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum