HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Inventering
Vem kan inventera PCB?
Förberedelser
Fogmassor
Golvmassor
Isolerrutor
Kondensatorer
Etiketter
Svårigheter
PCB i mark
Vem kan inventera PCB?

God kompetens krävs av den som ska genomföra en PCB-inventering för att de PCB-haltiga produkterna ska hittas och dokumenteras på ett bra sätt.

Det är värdefullt med grundläggande kunskap om hur byggnader konstruerats och var fogmassor brukar användas.

Helst bör den som inventerar ha erfarenhet av tidigare PCB-inventeringar för att kunna bedöma var de olika produkterna med PCB kan finnas, hur många prover som bör tas på fogmassor och eventuella golvmassor.

Har man inte tidigare erfarenhet kan man öka sin kunskap genom att läsa och förbereda sig noga, gå en kurs eller arbeta tillsammans med en erfaren person. Det finns inga formella krav på den som ska genomföra en PCB-inventering. Den som inventerar kan vara konsult eller kanske kan en fastighetsägare genomföra inventeringen med egen personal. Även vissa entreprenörer har utbildning i PCB-inventering.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum