HemOm PCBInventeringSaneringPCB i markRivningUtbildningSök företagBlanketter m mFrågorNyheterSökKontakta oss
Om PCB
Råd om PCB efter 30 juni 2016
Miljö- och hälsopåverkan
Hur sprids PCB?
Var finns PCB?
PCB-arbetets historia
Byggsektorns åtagande
Bakgrund och informationskällor
Andra PCB-projekt
Spridning av PCB
Branschrekommendation
Myndigheter & lagkrav
Branschrekommendation för skyddsåtgärder vid sanering

En studie har genomförts (klar 2006) av de luftföroreningar som uppstår vid sanering av fogmassor med PCB och vilka skyddsåtgärder som behövs.Temperaturen mättes vid skärning av fogmassa
i projektet om luftföroreningar och skyddsåtgärder
vid fogsanering.

Branschrekommendation för skyddsåtgärder

  • Använd alltid fläktassisterad mask med gas- och partikelfilter vid arbete med elektriska verktyg!
  • Använd rakslip med slipstift i innerhörn och inomhus!
  • Rengör dammsugarens filter ofta!
  • Släpp ut dammsugarens avluft så att den inte förorenar någons andningszon!

Detta är några av rekommendationerna från det projekt som Riv- och Saneringsentreprenörerna har genomfört för att få fram mer kunskap om sanering av fogmassor med PCB och för att komma fram till ett branschgemensamt sätt att arbeta.

Studien har fokuserat på föroreningar som sprids till luften vid fogsanering, lämpliga verktyg för bearbetning, och funktionen hos dammsugare och andningsskydd.

Läs mer och ladda hem Branschrekommendationen.

Miljökonsultgruppen i Stockholm HB • Tranebergs Strand 49 • 167 40 Bromma • Gunilla Rex • Bengt Gustafsson • Per Lilliehorn
Provided by Webforum